สินค้า

สินค้า

  • คอลัมน์ Ghost-Sniper Chromasir HPLC UPLC คอลัมน์กำจัดยอดผี

    คอลัมน์ Ghost-Sniper Chromasir HPLC UPLC คอลัมน์กำจัดยอดผี

    คอลัมน์ Ghost-Sniper เป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการกำจัดจุดยอดผีที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการแยกด้วยโครมาโตกราฟี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโหมดไล่ระดับสีโกสต์พีคจะทำให้เกิดปัญหาเชิงปริมาณหากโกสต์พีคทับซ้อนกับพีคที่สนใจด้วยคอลัมน์ Chromasir ghost-sniper ความท้าทายทั้งหมดของ ghost peak สามารถแก้ไขได้ และต้นทุนการบริโภคการทดลองจะลดลงอย่างมาก